Menu Zamknij

Konkurs z języka angielskiego FOX

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów do udziału w konkursie z języka angielskiego FOX, który odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. w szkole (jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie – forma online) Konkurs przewidziany jest dla klas od 4 SP do LO włącznie. Test będzie składał się z pytań zamkniętych plus dodatkowe pytania z gramatyki oraz obowiązkowa lektura dla danego poziomu.

Poniżej zestaw lektur na ten rok szkolny z podziałem na klasy

Materiały przygotowawcze
Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. “trzech pytań gratis” (czyli o podanej wczesniej tematyce):
* Kittens: The Present Continuous Tense i The Simple Present Tense*

Bunnies: The Simple Present Tense i The Simple Past Tense*

Ducks: The Present Perfect Tense i The Simple Past Tense*

Lions: The Simple Past Tense, The Past Continuous Tense i The Past Perfect Tense*

Eagles: The Future TensesWykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2021:
* Kittens – “Sleeping Beauty”*

Bunnies – “Ali Baba”*

Ducks – “The Mysterious Island”*

Lions – “The African Queen”*

Eagles – “Moby Dick”

KITTENS – 4 SP BUNNIES-5/6 SP DUCKS – 7/8 SP LIONS – 1/2 LO (4 letnie)EAGLES – 2/3 (3letnie)

Aby wziąć udział w konkursie należy wpłacić na konto Rady Rodziców wpisowe 10zł – nr konta: Bank PKO BP 24 1020 2368 0000 2302 0618 4701/ TYTUŁ WPŁATY: FOX klasa imię nazwisko uczestnika np. FOX 7C JAN KOWALSKI. Zapisy=wpłaty przyjmowane będą do dnia 26.02.2021 włącznie. Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://www.fox.bielsko.pl  lub ZSS oraz u koordynatorów konkursu: Pani Gaworska ( gaworskad@zss-siemianowice.pl  mailto:gaworskad@zss-siemianowice.pl  ) oraz pani Moj-Giza ( mojk@zss-siemianowice.pl  mailto:mojk@zss-siemianowice.pl  ) “

Zapraszamy do udziału!

Komentarze
Accessibility