Menu Zamknij

Zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty wydawane będą od piątku 8 lipca 2022 r. od godziny 10.00 do 14.00. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru.

Komentarze
Accessibility