Menu Zamknij

Zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty 2024

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty 2024 wydawane będą od środy 3 lipca 2024 r. od godziny 13.00.

Zaświadczenie może odebrać uczeń (na podstawie legitymacji szkolnej), rodzic lub inna osoba –  na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru.

Komentarze
Accessibility