Menu Zamknij

Klasa Lego® Education

Od września w Zespole Szkół Sportowych działa autorska klasa o nazwie „Matematyka z Lego”, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W takcie bieżących zajęć uczniowie korzystają z dwóch systemów Lego Education. Rozwijają Kluczowe Umiejętności Matematyczne oraz mają okazję sprawdzić się w treningach integracji, kreatywności oraz funkcji poznawczych właśnie z wykorzystaniem narzędzi Lego.

Dodatkowo uczniowie wdrażają projekt Budzącej się szkoły. Praca w klasie Budzącej się szkoły skoncentrowana jest na nauczaniu, a nie ocenianiu. Uczniowie już od pierwszej klasy przejmują odpowiedzialność za swoją naukę. Samodzielnie decydują czy wykonają zadania domowe, dokonują analizy swoich mocnych i słabych stron oraz codziennie pracują w grupach. W związku z tym, że uczniowie nie dostają ocen, zawsze pracują na 100% swoich możliwości.

Komentarze
Accessibility