Menu Zamknij

“Piękna Niepodległa”

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Konkurs organizowany jest w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości.

“PIĘKNA NIEPODLEGŁA 2018”

1.Do konkursu zapraszamy drużyny 3-osobowe z klas 3 gimnazjum i 8 SP.

2.Konkurs odbędzie się dn.13.11.2018 r na przewiązce w godz. od 10:15 I kategoria,od godz.11;10 II kategoria.

3.Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

I kategoria-historyczna gdzie drużyny rozwiązują test ,lata 1914-1921

II kategoria-literacka gdzie drużyna przygotowuje w domu kartki do kombatanta oraz zadaniem drużyny w czasie konkursu będzie stworzenie mapy myśli, w której uczniowie podadzą skojarzenia, daty, postacie, wydarzenia i zjawiska historyczne związane z czasami zaborów i odzyskaniem niepodległości. 

W jej centrum będzie hasło WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ

4.Po zakończeniu konkursu odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród,ufundowane przez Radę Rodziców.

Zapraszamy do udziału.

organizatorzy:B.Niedźwiedź,H.Lazar,A.Rostalska

Komentarze
Accessibility