Menu Zamknij

Mistrzostwa Świata w ZSS

Wkrótce w ZSS odbędzie impreza organizowana przez Radę Rodziców czyli Mistrzostwa Świata w ZSS.

Poniżej regulamin wydarzenia.


R E G U L A M I N

Mistrzostw Świata w piłce nożnej uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

— —- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
I. ORGANIZATOR :

– Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
ul. Mikołaja 3; 41-100 Siemianowice Śląskie

II. TERMIN :

– turniej zaplanowany na 43 drużyny z podziałem na 4 kategorie wiekowe:
kategoria I klasy 1-2 – 7 klas
kategoria II klasy 3-4 – 12 klas
kategoria III klasy 5-6 – 5 klas
kategoria IV klasy 7 i klasy gimnazjum – 19 klas
– uroczysta ceremonia otwarcia turnieju 21.04.2018r. boisko przy ZSS godz. 9.00 (zbiórka 8.30)
– turniej odbędzie się 21.04.2018r. od godz. 9.30 boisko przy ZSS

III. UDZIAŁ :

– drużyna może składać się z dziewcząt i chłopców.
– zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny ( nazwy państw będą rozlosowane komisyjnie
z udziałem przedstawicieli drużyn biorące udział w mistrzostwach Świata), imię i nazwisko
zawodnika oraz datę urodzenia
– losowanie drużyn odbędzie się na terenie ZSS w Siemianowicach, w terminie do
końca lutego 2018
– każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, za pisemną
zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
organizator nie zapewnia ubezpieczenia
ZAPISANI ZAWODNICY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ TYLKO W
JEDNYM ZESPOLE

IV. PRZEPISY :

– turniej rozegrany będzie według ogólnie znanych przepisów gry w piłkę nożną
halową
– rozgrywki odbywać się będą w następujących grupach grupach
kategoria I klasy 1-2 – grupa A 4 drużyny i grupa B – 3
drużyny kategoria II klasy 3-4 – grupa A 6 drużyn i grupa B – 6
drużyn kategoria III klasy 5-6 – grupa A 5 drużyn
kategoria IV klasy 7 i klasy gimnazjum – grupa A 4 drużyny i grupa B – 4 drużyny,
grupa C 4 drużyny i grupa D – 3 drużyny
– z fazy grupowej wychodzą po dwie drużyny z każdej grupy
– w kategoriach I, II i IV rozgrywane półfinały w systemie pucharowym
– w kategorii III rozgrywany jest tylko mecz finałowy. – o 3 miejscu decyduje ilość
punktów zdobytych w fazie grupowej. W przypadku tej samej ilości punktów
zdobytych przez drużyny o 3 miejscu decyduje w kolejności: wynik bezpośredniego
starcia; bilans bramkowy; rzuty karne
– nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej
– bramkarz wznawiając grę od bramki nie może wybić piłki poza połowę boiska
– zamiast wyrzutu piłki z autu, zawodnicy będą wznawiać grę w takim przypadku
uderzeniem stojącej piłki nogą tak , jak podczas rzutu wolnego pośredniego
– podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się co najmniej w odległości 5 m od piłki.
– drużyny w kategoriach I, II i III liczą pięciu zawodników (bramkarz + czterech w polu) kadra zespołu może liczyć nie więcej niż 7 zawodników.
– drużyny w kategorii IV liczą sześciu zawodników (bramkarz + pięciu w polu) kadra
zespołu może liczyć nie więcej niż 8 zawodników.

Wszyscy zawodnicy, łącznie z rezerwowymi, muszą być ujęci na listach
zgłoszeń zatwierdzeni przez organizatora.
Podczas turnieju nie ma możliwości dopisywania do składu zawodników i ich
udziału w meczach, jeśli nie byli zgłoszeni do dnia rozegrania pierwszego meczu przez
drużynę zapisującą zawodnika
– punktacja w rozgrywkach grupowych systemem "każdy z każdym" za wygrany mecz
drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt i 0 punktów za porażkę.
– mecze odbywać się będą według ustalonego wcześniej terminarza rozgrywek
– remis w meczach od ćwierćfinału seria 3 rzutów karnych
– rzuty karne będą wykonywane z wyznaczonej linii 8 metrów
– minimalna ilość zawodników w drużynie pozostająca na boisku – 4 osoby
– kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1, 2, 5 minut
w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej,
kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika,
sędzia może również w razie niesportowego zachowania ukarać zawodnika wykluczeniem z
gry do końca meczu (w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary
wykluczenia zawodnika może zastąpić go zawodnik rezerwowy)
– czas meczy grupowych 10 minut bez przerwy
– finał 2 x 10 minut z 5 minutową przerwą
– o kolejności miejsc będą decydować :
a) zdobyte punkty
b) bezpośredni wynik między zainteresowanymi drużynami
c) w przypadku remisu między zainteresowanymi zespołami – większa ilość
strzelonych bramek
d) różnica bramek strzelonych do straconych
e) rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami

V. UBIÓR :

– drużyna powinna wystąpić w meczu w jednolitych strojach

VI. SĘDZIOWANIE :

– zawody będą prowadzić sędziowie zapewnieni przez organizatora
– decyzje sędziów są nieodwołalne i ostateczne.

VII. NAGRODY :

– organizator nagradza drużyny za I ,II , III w każdej kategorii.

VIII. OPIEKA MEDYCZNA

– organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów

UWAGI:
Każdy zawodnik musi przed meczem okazać organizatorowi ważną legitymację
szkolną W przypadkach spornych lub przy braku legitymacji organizator ma prawo
nie dopuścić zawodnika do gry.

Komentarze
Accessibility