Menu Zamknij

Konkurs szkolny „Piękna Nieopdległa 2018”

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
„Piękna Nieopdległa 2018”

(zapisy u B.Niedźwiedź)

  1. Do konkursu zapraszamy drużyny 3-osobowe z klas II/III gimnazjum

2. Konkurs odbędzie się dn. 24.04.2018 na przewiązce w godz.10:15 I kategoria (45 minut), po przerwie od godz.11:10 II kategoria(grupy przedstawiają swoją postać)

3. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

I kategoria-historyczna (drużyny uczniowskie rozwiązują test)

II kategoria-literacka :należy w ciekawy sposób przybliżyć  postać wybranego bohatera-patrioty ( forma dowolna np. drama, prezentacja, opowiadanie)

Zakres wiedzy obejmuje postacie, wydarzenia historyczne związane z latami 1918-1920.

4. Po zakończeniu konkursu odbędzie się rozdanie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców.

Organizatorzy: B.Niedźwiedź, H.Lazar, K.Mrozek

Komentarze
Accessibility