Menu Zamknij

“Uniwersytet Najlepszych” – nabór do II edycji programu edukacyjnego dla uczniów

Katowice, 31 maja 2019 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Uniwersytet Śląski wraz z miastami akademickimi UŚ serdecznie zapraszają uczniów Państwa Szkół do udziału w drugiej edycji programu edukacyjnego pn. „Uniwersytet Najlepszych”, która rozpocznie się w październiku 2019 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do najzdolniejszych uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych.
Pragniemy wspierać młodzież w rozwoju aktywności poznawczej oraz pobudzać do działań innowacyjnych i kreatywnych. Główną metodą pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” jest edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Uczestnicy programu będą brali udział w indywidualnych spotkaniach z pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uczelni, jak również w warsztatach grupowych im dedykowanych. Ważnym celem projektu jest także ukazanie różnorodnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego, a także zachęcenie do podjęcia studiów na terenie województwa śląskiego.

Źródło: https://www.us.edu.pl/sites/all/themes/usedupl3/images/US-logo.png

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom informacji o programie oraz rozpowszechnienie ich dostępnymi kanałami komunikacyjnymi.
Rekrutacja do programu będzie trwała od 5 do 24 czerwca 2019 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.
Ewentualne pytanie związane z programem prosimy kierować do Biura Organizacyjnego Programu (Dział Promocji UŚ, tel. 32 359 20 41, e-mail: un@us.edu.pl).
Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze
Accessibility