Menu Zamknij

Podręczniki w SP8

Przypominamy, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika otrzymują podręczniki i ćwiczenia bezpłatne w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej do wszystkich zajęć obowiązkowych objętych kształceniem ogólnym.

Rodzic kupuje podręczniki lub/i ćwiczenia do zajęć nieobowiązkowych takich jak: religia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, itp.

Szczegółowe informacje znajdują się w wykazie.

Komentarze

DO POBRANIA

Accessibility