Menu Zamknij

Komunikat – Rekrutacja

Przypominamy, że rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 – sportowych i dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły trwa do 10.04.2020r.

Prosimy rodziców  kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 8 o przesyłanie karty zgłoszeniowej dziecka do szkoły drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatsp8b@zss-siemianowice.pl lub pocztą tradycyjną.
Po ustabilizowaniu się obecnej sytuacji zostaną Państwo poproszenie o stawienie się w szkole celem weryfikacji złożonych dokumentów.

Bogusław Szopa
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
w Siemianowicach Śl

Komentarze
Accessibility