Menu Zamknij

Konsultacje dla klas VIII – ważne informacje

Informacja dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII
w okresie od 26 maja do 28 maja 2020 r.

1. Zgłoszenie na konsultacje następowało przez specjalny formularz. Obecnie uczniowie mogą jeszcze zgłaszać chęć udziału w konsultacjach bezpośrednio
do nauczyciela przez e-dziennik.

2. Nauczyciel poinformuje ucznia, jeżeli reżim sanitarny uniemożliwia udział kolejnej osoby w konsultacjach.

3. Do godziny 10.00 w dniu konsultacji uczeń musi wysłać (zdjęcie, skan)
do nauczyciela pisemnej zgody (zgodnie ze wzorem DOC PDF) na udział w konsultacjach przez e-dziennik oraz przynosi ją obowiązkowo ze sobą do szkoły. Jeżeli nie ma możliwości wydruku, tekst zgody może być napisany odręcznie.

4. Uczeń przychodzi i wchodzi do szkoły 5 minut przed wyznaczoną godziną i kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Uczeń nie może oczekiwać na korytarzu, w szatni, w toaletach.

  Język polski WTOREK Matematyki ŚRODA Język angielski CZWARTEK
8A Iwona Materny 16.00-16.45 sala 11 Justyna Klimas 15.15-16.00 sala 3 Justyna Strzelczyk 16.30-17.15 sala 10
8B Elżbieta Tobolewska 15.15-16.00 sala 14 Joanna Figurska-Stanchły 15.30-16.15
sala 1
Justyna Strzelczyk 16.30-17.15 sala 10
8C Elżbieta Tobolewska 15.15-16.00 sala 14 Justyna Klimas 15.15-16.00
sala 3
Dorota Gaworska 13.30-14.15
sala 12
8D Magdalena Hadryś-Sumień 16.00-16.45 sala 8 Adam Stasz 15.00-15.45
sala 9
Barbara Firczyk 16.30-17.15 sala 13

5. W przypadku utworzenia się kolejki przed wejściem do budynku szkoły, należy zachować 1,5 m odstępu.

6. Uczeń na konsultacje przychodzi z maseczką ochronną lub przyłbicą. Po wejściu na teren szkoły dokonuje dezynfekcji rąk.

7. W trakcie konsultacji uczeń musi posiadać własne przybory pisemne i artykuły papiernicze oraz podręczniki.

8. Ubrania wierzchnie uczeń zabiera ze sobą do klasy. 

9. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

10. Podczas wejścia na teren szkoły za zgodą rodziców wykonany zostanie bezdotykowy pomiar temperatury ciała.

Procedury związane z organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły 17.ZSSPO.2020 z 21.05.2020 r.

Komentarze
Accessibility