Menu Zamknij

Konsultacje dla klas IV-VIII SP i I-II LO – ważne informacje

Informacja dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klas IV-VIII SP i I-II LO
w okresie od 1 czerwca 2020 r.

1. Zgłoszenie na konsultacje następuję przez specjalny formularz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchniosoUwVbtAMql8sBgVs95v5r4NO9AnBLzZKLcFxVsbUSA/viewform

lub bezpośrednio do nauczyciela przez e-dziennik.

2. Nauczyciel poinformuje ucznia, jeżeli reżim sanitarny uniemożliwia udział kolejnej osoby w konsultacjach.

3. Na stronie : https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zss-siemianowice.pl_1iein20netj050g8jvf1gtk8ro%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FWarsaw

dostępne są ustalone godziny i dni tygodnia odbywania się konsultacji. Dopisywane są one do 3/4 dni po zgłoszeniu się na konsultacje przez ucznia. Jeżeli konsultacje nie widnieją w kalendarzu prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielem przez e-dziennik.

4. Do godziny 10.00 w dniu konsultacji uczeń musi wysłać (zdjęcie, skan)
do nauczyciela pisemnej zgody (zgodnie ze wzorem DOC PDF) na udział w konsultacjach przez e-dziennik oraz przynosi ją obowiązkowo ze sobą do szkoły. Jeżeli nie ma możliwości wydruku, tekst zgody może być napisany odręcznie.

5. Uczeń przychodzi i wchodzi do szkoły 5 minut przed wyznaczoną godziną i kieruje się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Informacje o sali dostępne są w portierni. Uczeń nie może oczekiwać na korytarzu, w szatni, w toaletach.

6. W przypadku utworzenia się kolejki przed wejściem do budynku szkoły, należy zachować 1,5 m odstępu.

7. Uczeń na konsultacje przychodzi z maseczką ochronną lub przyłbicą. Po wejściu na teren szkoły dokonuje dezynfekcji rąk.

8. W trakcie konsultacji uczeń musi posiadać własne przybory pisemne i artykuły papiernicze oraz podręczniki.

9. Ubrania wierzchnie uczeń zabiera ze sobą do klasy. 

10. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

11. Podczas wejścia na teren szkoły za zgodą rodziców wykonany zostanie bezdotykowy pomiar temperatury ciała.

Procedury związane z organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły 17.ZSSPO.2020 z 21.05.2020 r.

Komentarze
Accessibility