Menu Zamknij

Program “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

W naszej szkole realizujemy program rekomendowany “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Celem spotkań jest rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

Podczas zajeć uczymy się również uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych, kształtujemy umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i psychologa szkolnego z udziałem wychowawców.

Autorki wpisu: Małgorzata Bonarska, Anna Hajduk

Komentarze
Accessibility