Menu Zamknij

Szkolny konkurs wiedzy HIV/AIDS

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w Internecie.

Ten symbol wzmacnia przekaz, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo do normalnego życia, mogą uczyć się, pracować, żyć w rodzinach, być naszymi sąsiadami, przyjaciółmi.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.

Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej), liczby te sukcesywnie maleją. Można zatem przypuszczać, że profilaktyka HIV/AIDS w Polsce jest wciąż niewystarczająca.

Szkolny konkurs wiedzy HIV/AIDS odbędzie się 4 grudnia w sali 132 na 7 godzinie lekcyjnej.

Cele konkursu:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:
– znaczenia terminów HIV i AIDS
– działania wirusa HIV
– przebiegu zakażenia (fazy, objawy, choroby oportunistyczne)
– dróg zakażenia
– form bezpiecznych kontaktów z zakażonymi
– zachowań ryzykownych i zachowań bezpiecznych

Promowanie postaw:
– szacunku wobec innych
– przeciwdziałania uzależnieniom
– poznania wartości rodziny
– odpowiedzialności za własne życie
– odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich
– akceptacji i empatii wobec chorych i zakażonych

Kształtowanie umiejętności:
– asertywnych zachowań
– samodzielnego podejmowania decyzji
– prawidłowej komunikacji
– wyrażania własnych uczuć, sądów i opinii
– wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji

Zagadnienia do konkursu:

-znajomość pojęć HIV i AIDS

-pochodzenie, budowa i sposób działania wirusa HIV

-drogi zakażenia, diagnostyka i profilaktyka zakażeń

-zachowania bezpieczne i ryzykowne w kontaktach z osobami zakażonymi

Komentarze
Accessibility