Menu Zamknij

FAKULTETY

„FAKULTETY” zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – w roku szkolnym 2018 / 2019

1. „FAKULTETY” – to zajęcia, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego:
1) powtórzenie i utrwalenie wybranych wiadomości z klasy I i II,
2) zapoznanie uczniów z typowymi zadaniami z arkusza egzaminacyjnego
3) nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z arkuszy egzaminacyjnych,
4) uzupełnianie i wyrównanie braków w wiadomościach
5) uświadomienie uczniom, że uważne czytanie zadań to połowa sukcesu na egzaminie,
6) motywowanie do systematycznej nauki.
2. Fakultety realizowane są w klasach III. Zajęcie są wpisane do szkolnego planu zajęć – są dla uczniów nie obowiązkowe. Uczniowie deklarują chęć udziału w zajęciach.
3. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14.15 – 15.00.
4. Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia u wychowawcy. Na koniec każdej tury zajęć wychowawca klasy otrzymuje zestawienie uczestnictwa uczniów swojej klasy w fakultetach. Za frekwencję na fakultetach przewidziana jest gratyfikacja.
5. Uczniowie na zajęciach podzieleni są na grupy. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.
6. Przez dwa tygodnie, uczniowie mają zajęcia z jednym nauczycielem.
7. W połowie zajęć planowany jest sprawdzian w formie egzaminu gimnazjalnego.
8. W gablocie „FAKULTETY” wywieszony jest harmonogram całej tury i harmonogram na każdy tydzień –zgodnie z nim uczniowie przygotowują się do kolejnych zajęć.
9. Przygotowanie uczniów do fakultetów:
– Na stronie internetowej szkoły w zakładce „FAKULTETY” udostępnione są opracowane przez nauczycieli zagadnienia z poszczególnych przedmiotów;
– Przed zajęciami uczeń ma obowiązek powtórzyć wiadomości zgodnie z podanymi zagadnieniami, rozwiązać przykładowe zadania (jeśli takie są)
10. Na zajęciach podany materiał jest powtarzany – rozwiązywane są przykładowe zadania egzaminacyjne, wyjaśniane wątpliwości, poszerzane treści (zgodnie ze specyfiką przedmiotu i potrzebami danej grupy uczniów)
11. Nauczyciele oceniają aktywność uczniów na zajęciach.
12. Zajęcia mogą się kończyć krótką kartkówką z zakresu powtarzanego materiału. Oceny są wpisywane do dziennika (nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje informację o ocenach nauczycielowi ucznia). W przypadku nieobecności obowiązują zasady określone w PZO.
13. W przygotowaniu do fakultetów pomocny jest zeszyt – jeden do wszystkich przedmiotów.

ZAGADNIENIA I ZAJĘCIA
matematyka KL
matematyka AJ
chemia
fizyka
geografia
angielski
historia
biologia
język polski ET
język polski KP

ZAGADNIENIA II ZAJĘCIA
matematyka_KL
matematyka AJ
język polski ET
język polski_KM
angielski
historia
fizyka
biologia
chemia

 

 

 

Accessibility