Menu Zamknij

Warsztaty dla nauczycieli ZSS

12 maja gościliśmy w naszej szkole Panią dr n.hum. Katarzynę Węsierską (Uniwersytet Śląski), która poprowadziła warsztat dla nauczycieli na temat: „Wspomaganie dziecka z problemem logopedycznym w środowisku edukacyjnym”. Podczas szkolenia, nauczyciele mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat jąkania.

W trakcie warsztatu, na przykładzie jąkania, poruszono kwestię korelacji pomiędzy zaburzeniami mowy a niepowodzeniami szkolnymi, funkcjonowaniem w społeczeństwie, a także kształtowaniem osobowości dziecka, jego samooceny oraz jakości relacji z innymi ludźmi.
Opisano praktyczne strategie udzielania wsparcia dzieciom jąkającym się w środowisku edukacyjnym.
Wskazano na konieczność podejmowania działań zapobiegających dokuczaniu i agresji szkolnej.
Podkreślono istotną rolę współpracy dziecka, jego rodziców, nauczycieli oraz logopedy, warunkującej skuteczną interwencję terapeutyczną.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie warsztatu serdecznie dziękujemy!

Oprac. Agata Sakwerda

Komentarze
Accessibility