Menu Zamknij

Klasówka powstańcza 2018

20 marca 2018 odbędzie się kolejna edycja “Klasówki Powstańczej”

Ten konkurs wiedzy historycznej stanowi cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Jak co roku klasówka organizowana jest również w Zespole Szkół Sportowych, a do udziału mogą zgłosić się uczniowie zarówno Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum.

Etap szkolny odbędzie się 20 marca o godzinie 10.00 na auli budynku gimnazjum.  Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swój udział najpóźniej do 18 marca. Zgłoszenia przyjmuje Henryk Lazar w sali 42.

Literatura:

  1.  http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ (temat lekcji na Platformie Edukacyjnej „EDUŚ”).
  2. http://www.katowice.ap.gov.pl/art,94,szkice-archiwalno-historyczne-nr-8-2011 (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy. Pomniki. Rocznice. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8).
  3. http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie/ (W 95. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego).
  4. Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji. Kalendarium. Teksty i źródła. Słownik pojęć. Biogramy, oprac. M. Fic. Świętochłowice 2015.
  5. Wacław Ryżewski, Zaangażowanie Rzeczypospolitej w ruch powstańczy na Górnym Śląsku. Uwarunkowania i rezultaty, [w:] Powstania śląski i plebiscyt w procesie zrastania Górnego Śląska z Macierzą, red. A. Brożek. Bytom 1993, s. 81-98.
  6. Dorota Sula, Pomoc Wielkopolski dla Górnego Śląska w latach 1919-1921 w świetle prasy regionalnej, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 85-104.
  7. Marek Białokur, Porównanie obrazu Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich w szkolnych podręcznikach historii, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 189-236.

Można również zobaczyć jak wygląda taki test. Poniżej pytania z edycji 2016

Arkusz Klasówki Powstańczej

 

Komentarze
Accessibility