Menu Zamknij

Warsztaty w Muzeum Śląskim

18 kwietnia klasy 5 oraz klasa 6 b wzięły udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Śląskim. Zajęcia miały charakter praktyczny, zachęcały do twórczych poszukiwań, uzupełniły program nauczania plastyki o żywy kontakt z dziełami sztuki.

Klasa 5a uczestniczyła w warsztacie zatytułowanym „w pracowni artysty”. W trakcie warsztatów dzieci dowiedziały się, jakimi technikami może posługiwać się artysta, ile trzeba spędzić czasu nad przygotowaniem podobrazia oraz czym różni się akwarela od akrylu. Uczniowie mogli zobaczyć „surowe” płótno, krosna oraz różne rodzaje pędzli, a pod koniec zajęć wykonali własną odbitkę graficzną.

Klasa 5b poznała „Śląsk w sztuce artystów nieprofesjonalnych”. Zajęcia były realizowane w Galerii plastyki nieprofesjonalnej. Uczniowie mogli podziwiać barwną sztukę Górnego Śląska. Poprzez zabawy (na przykład grę „memory” po śląsku) i zagadki spotkali się z malarstwem Pawła Wróbla, Ewalda Gawlika i Erwina Sówki. Zobaczyli utrwalone na obrazach miejsca i obyczaje, których dziś już nie ma.

  

Klasa 6b odbyła swoje warsztaty „wciemni fotoamatora”. Uczniowie zwiedzili fragment stałej ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” dotyczącej historii PRL, który zwrócił ich uwagę na to, jaką rolę odgrywa amatorska fotografia w poznawaniu historii. Wystawa dała możliwość objaśnienia pracy fotografa amatora w domowej ciemni-łazience. W trakcie pracy praktycznej uczniowie stworzyli z wybranych przez siebie materiałów odbitki fotograficzne w ciemni.

We wszystkich opisanych wyżej zajęciach uczniowie wzięli aktywny udział, połączyli wiedzę o dziedzinach sztuk plastycznych  z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, a także ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach.

    

    

Komentarze
Accessibility