Menu Zamknij

Szkolny konkurs plastyczny

Uczniów klas 4-8 oraz liceum zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie bożonarodzeniowym.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

BOŻONARODZENIOWEGO

 CEL: rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych.

ORGANIZATOR: nauczyciel plastyki: Anna Wieczerniak

Termin oddawania prac: 15.12.2021 r.

Miejsce oddawania prac: pudełko przy portierni

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 8

 w Siemianowicach Śląskich oraz uczniów V Liceum Ogólnokształcącego.

2.Konkurs polega na wykonaniu ozdoby świątecznej – pracy przestrzennej w postaci Anioła.

Praca musi być wykonana samodzielnie. Nie może przekraczać 20 cm. Można użyć dowolnych materiałów, jednak praca nie może być zbyt ciężka (tak, by można było ją powiesić na choince).

3.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję (złożoną z przedstawicieli Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli), która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

  • zgodność pracy z regulaminem
  • poziom artystyczny wykonanej pracy, 
  •  oryginalność, pomysłowość,
  •  pracochłonność,
  • estetykę wykonania

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczniowie otrzymają również dodatkowe oceny z plastyki oraz punkty dodatnie z zachowania.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że nie narusza ona majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Zespołu Szkół Sportowych. Możliwe jest odebranie pracy po demontażu choinki i wystroju świątecznego – jeśli uczeń wyraża chęć odebrania pracy, proszony jest o zgłoszenie się do organizatora konkursu.

8. Decyzje jury są ostateczne.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku 

i wykorzystania na cele promocyjne na potrzeby szkolne.

11 UWAGA!

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

 i wyrażeniem zgody na publikację pracy ucznia na stronie internetowej szkoły 

wraz z podaniem jego danych osobowych (imię, nazwisko, klasa).

Komentarze
Accessibility