Menu Zamknij

ZSS szkołą partnerską AWF Katowice

Za nami wspaniałe wydarzenie, jakim było otwarcie nowego boiska sportowego. Nie zwalniamy tempa i mamy dla Was kolejną SPEKTAKULARNĄ wiadomość, dzięki której – ZSS – Zapewnisz Sobie Sukces.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych mgr Bogusław Szopa, podpisał porozumienie o współpracy z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Adamem Zającem oraz Prorektorem do ds. dydaktyki i studentów prof. dr hab. Rajmundem Tomikiem.

Porozumienie zostało zawarte w celu współpracy i rozwoju kontaktów pomiędzy AWF Katowice i ZSS w Siemianowicach Śląskich w sferze działań dydaktycznych, szkolenia sportowego, promocji, rekreacji, turystyki, zdrowego stylu życia oraz badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ponadto celem porozumienia jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej, wspomaganie przeprowadzania procesu diagnostycznego, monitoringu uczniów, oraz systematycznej kontroli ich postępów sportowych po kolejnych etapach szkolenia. W ramach współpracy uczelnia wyższa będzie przedstawiać i udostępniać nauczycielom i kadrze szkoleniowej szkoły najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące treningu sportowego, żywienia i suplementacji w sporcie, diagnozowania wysiłku fizycznego, badań społecznych związanych z turystyką i marketingiem turystycznym i innych zagadnień związanych z wyczynowym uprawianiem sportu i obsługą ruchu turystycznego. Uczelnia włączy się w prowadzenie badań naukowych pod kątem rozwoju psychomotorycznego uczniów szkoły. Młodzież szkolna będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na AWF Katowice, zajęciach sportowych, wykładach, ale także w imprezach kulturalnych itp.

Citius-Altius-Fortius – motto Igrzysk Olimpijskich, które to w sercach społeczności AWF Katowice zakorzenione jest głęboko, przyświeca również nam w ZSS. Przyszłość należy do nas.

https://www.awf.katowice.pl/

Komentarze
Accessibility