Menu Zamknij

Zdalne nauczanie

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od dnia 9.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. zajęcia w szkołach są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji z uwzględnieniem zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Zastępstwa są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz wprowadzane do dziennika elektronicznego.

Od dnia 9.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. szkoła będzie prowadziła zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 6.45 – 16.30

Przypominam jednocześnie, że dni 9 i 10 listopada 2020 r. zostały zaplanowane w kalendarium naszej szkoły jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Komentarze
Accessibility