Menu Zamknij

Szatnia w budynku B – zmiany

Informujemy, że od 5 października 2021 r. na prośbę rodziców oraz ze względów bezpieczeństwa zamknięte zostaną drzwi do szatni w budynku B (po wejściu do szkoły – te po prawej stronie). Uczniowie wchodzą do szatni przez hol szkoły, który jest monitorowany i na którym obecny jest pracownik. Uczniowie będą opuszczać budynek szkoły również tylko przez drzwi główne.

Aby uniknąć problemów z chowaniem butów i kurtek, od godziny 9.20  w trakcie lekcji szatnia będzie zamykana. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną również identyfikatory ułatwiające opuszczanie budynku przez uczniów posiadających zgodę prawnych opiekunów na samodzielne wychodzenie.

Korzystając z okazji przypominamy, że:

  1. Uczeń do szkoły wchodzi samodzielnie, żegnając się z rodzicami przed drzwiami szkoły.
  2. Uczeń zabiera ze sobą tornister/worki/śniadania, uczeń po przebraniu się nie wychodzi ze szkoły do rodzica po tornister/worek, itp.
  3. Uczniowie niezapisani do świetlicy szkolnej przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć: lekcje 8.25 – uczniowie przychodzą od 8.15, lekcje 9.20 – uczniowie przychodzą o 9.10.
  4. Bezpośrednio po lekcjach nauczyciele wydają uczniów rodzicom, natomiast w przypadku jeżeli uczeń przebywa pod opieką nauczycieli świetlicy, rodzice wchodzą pojedynczo po dziecko do świetlicy szkolnej.
Komentarze
Accessibility