Menu Zamknij

Wybór tematu projektu

Spośród tematów zaakceptowanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych, uczniowie klas II gimnazjum dokonują wyboru tematu projektu poprzez zgłoszenie się do nauczyciela -opiekuna wybranego projektu. Jeden temat jest realizowany przez jeden zespół uczniów. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Jeśli temat jest już „zajęty” uczeń wybiera inny projekt.

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą opiekuna projektu jeden temat może być realizowany maksymalnie przez dwa zespoły.

Do danego tematu uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Grupa liczyć może od 3 – 5 uczniów.

Uczniowie dokonują wyboru tematu i zgłoszenia do 30 września.

Po zgłoszeniu u nauczyciela, uczeń o swoim wyborze informuje wychowawcę klasy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zaprojektowane przez Freepik

Komentarze
Accessibility