Menu Zamknij

Informacja o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2018

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 pkt. 3.6. przekazujemy informacje na temat warunków przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym o:
a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
b) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotycz y uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
c)  zakazie wnoszenia do sali egzaminacynej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
d) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

INFORMACJE

Komentarze
Accessibility