Menu Zamknij

Szkolny konkurs bożonarodzeniowy

Uczniów klas 4 SP – liceum zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie bożonarodzeniowym.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO BOŻONARODZENIOWEGO

 CEL: rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych.

ORGANIZATOR: nauczyciel plastyki: Anna Wieczerniak

Termin oddawania prac: 12.12.2022 r.

Miejsce oddawania prac: sala nr 148

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 8  w Siemianowicach Śląskich oraz uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich.

2.Konkurs polega na wykonaniu świątecznej kartki w technice malarstwa lub rysunku na kartce formatu A5 (mały zeszyt). Na kartkę nie można doklejać dodatkowych elementów.

Praca musi być wykonana samodzielnie. 

3.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję (złożoną z przedstawicieli Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli), która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

  • zgodność pracy z regulaminem
  • poziom artystyczny wykonanej pracy, 
  •  oryginalność, pomysłowość,
  • estetykę wykonania

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczniowie otrzymają również dodatkowe oceny z plastyki oraz punkty dodatnie z zachowania.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że nie narusza ona majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Zespołu Szkół Sportowych. Możliwe jest odebranie pracy po wystawie pokonkursowej – jeśli uczeń wyraża chęć odebrania pracy, proszony jest o zgłoszenie się do organizatora konkursu.

8. Decyzje jury są ostateczne.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne na potrzeby szkolne.

10 UWAGA!

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

 i wyrażeniem zgody na prezentację pracy na wystawie, a także publikację pracy ucznia na stronie internetowej szkoły 

wraz z podaniem jego danych osobowych (imię, nazwisko, klasa).

Komentarze
Accessibility