Menu Zamknij

Konkurs ekologiczny

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Ziemi zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Sportowych do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym.

Do 28 kwietnia czekamy na Wasze prace – przyborniki na biurko lub naszyjniki, wykonane z materiałów odpadowych.

Szczegóły poniżej:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 CEL: rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży, umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu, popularyzowanie ekologicznego stylu życia, poszerzanie wiedzy na temat recyklingu i upcyklingu.

ORGANIZATOR: koordynator ds. ekologii: Marta Wrazidło oraz nauczyciel plastyki: Anna Wieczerniak

Termin oddawania prac: 28.04.2023 r.

Miejsce oddawania prac: sala nr 134, sala nr 148 w budynku A

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8  w Siemianowicach Śląskich oraz uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich.

2.Konkurs polega na wykonaniu naszyjnika lub przybornika na biurko z materiałów odpadowych,

Praca może być wykonana samodzielnie lub w dwuosobowym zespole.

Przybornik na biurko nie może przekraczać wymiarów; szerokość; 20cm, wysokość; 15cm, głębokość: 15cm.

3.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

  • zgodność pracy z regulaminem
  • poziom artystyczny wykonanej pracy, 
  •  oryginalność, pomysłowość,
  • estetykę wykonania

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczniowie otrzymają również punkty dodatnie z zachowania.

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że nie narusza ona majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Zespołu Szkół Sportowych. Planowana jest sprzedaż prac podczas Święta Szkoły w dniu 1 czerwca 2023 r. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony będzie na Radę Rodziców.

8. Decyzje jury są ostateczne.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne na potrzeby szkolne.

10 UWAGA!

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

 i wyrażeniem zgody na prezentację pracy na wystawie, publikację pracy ucznia na stronie internetowej szkoły 

wraz z podaniem jego danych osobowych (imię, nazwisko, klasa), a także sprzedaż prac.

źródło: https://www.nanowosmieci.pl/wp-content/uploads/2016/05/DSCF6235.jpg
źródło: https://www.haart.pl/storage/2021/01/przybornik-ze-swetra-zero-waste.jpg
Komentarze
Accessibility