Menu Zamknij

DOKUMENTY NAUCZANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA
I etap edukacyjny
KLASA 1:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
NOWOŻYTNY JĘZYK OBCY
podstawa programowa 2017, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
RELIGIA
program nauczania, zasady ocenianiakryteria oceniania, rozkład materiału

KLASA 2:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
podstawa programowa, program nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkłady materiału
NOWOŻYTNY JĘZYK OBCY
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
RELIGIA
–  program nauczania, zasady ocenianiakryteria oceniania, rozkład materiału

KLASA 3:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
podstawa programowa, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
NOWOŻYTNY JĘZYK OBCY
podstawa programowaprogram nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
RELIGIA
–  program nauczania, zasady ocenianiakryteria oceniania, rozkład materiału

II etap edukacyjny
KLASA 4:
JĘZYK POLSKI
podstawa programowa 2017program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
JĘZYK ANGIELSKI
podstawa programowa 2017program nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania,
rozkład materiału
MUZYKA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
PLASTYKA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
HISTORIA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału,
PRZYRODA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MATEMATYKA
podstawa programowa 2017, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania
, rozkład materiału
INFORMATYKA
podstawa programowa 2017program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
TECHNIKA
podstawa programowa 2017, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE FIZYCZNE
podstawa programowa 2017, program nauczania, zasady oceniania,  kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
podstawa programowa 2017, program nauczania, 
RELIGIA
podstawa programowa 2017program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału

KLASA 5:
JĘZYK POLSKI
podstawa programowa, program nauczania,   zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
JĘZYK ANGIELSKI
podstawa programowa, program nauczania,   zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MUZYKA
podstawa programowaprogram nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
PLASTYKA
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
PRZYRODA
podstawa programowa, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MATEMATYKA
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
podstawa programowa,  program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
ZAJĘCIA TECHNICZNE
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE FIZYCZNE
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania,  kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
podstawa programowa, program nauczania,
RELIGIA
podstawa programowaprogram nauczania,   zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału

KLASA 6:
JĘZYK POLSKI
podstawa programowaprogram nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
JĘZYK ANGIELSKI
podstawa programowaprogram nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MUZYKA
podstawa programowaprogram nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
PLASTYKA
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
podstawa programowa, program nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
PRZYRODA
podstawa programowaprogram nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MATEMATYKA
podstawa programowaprogram nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
podstawa programowa,  program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
ZAJĘCIA TECHNICZNE
podstawa programowaprogram nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE FIZYCZNE
podstawa programowa, program nauczania,  zasady oceniania,  kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
podstawa programowa, program nauczania, 
RELIGIA
podstawa programowaprogram nauczania,   zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału

KLASA 7:
JĘZYK POLSKI
podstawa programowa 2017,  program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
JĘZYK ANGIELSKI
podstawa programowa 2017program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
JĘZYK NIEMIECKI
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
JĘZYK FRANCUSKI
podstawa programowa 2017, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MUZYKA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
PLASTYKA
podstawa programowa 2017program nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
HISTORIA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania , rozkład materiału
GEOGRAFIA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady ocenianiakryteria oceniania, rozkład materiału
BIOLOGIA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
CHEMIA
podstawa programowa 2017, program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
FIZYKA
podstawa programowa 2017, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
MATEMATYKA
podstawa programowa 2017, program nauczania, zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
INFORMATYKA
podstawa programowa 2017,  program nauczaniazasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE FIZYCZNE
podstawa programowa 2017, program nauczania, zasady oceniania,  kryteria oceniania, rozkład materiału
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
podstawa programowa 2017program nauczania, 
RELIGIA
program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania, rozkład materiału
DORADZTWO ZAWODOWE
podstawa programowa 2017, program nauczania,  zasady oceniania, kryteria oceniania

 

 

 

Accessibility